Staré pověsti pražské Adolf Wenig

ISBN:

Published: 2008

hardcover

218 pages


Description

Staré pověsti pražské  by  Adolf Wenig

Staré pověsti pražské by Adolf Wenig
2008 | hardcover | PDF, EPUB, FB2, DjVu, AUDIO, mp3, RTF | 218 pages | ISBN: | 10.78 Mb

Praha, hlavní město naší vlasti, Praha, jíž jsme si zbykli říkat matka měst, Praha stověžatá se stala inspirátorkou mnoha umělců - básníků, spisovatelů, malířů, sochařů i hudebních skladatelů. Jejich umělecká díla přetrvávají staletí a rozmnožujíMorePraha, hlavní město naší vlasti, Praha, jíž jsme si zbykli říkat matka měst, Praha stověžatá se stala inspirátorkou mnoha umělců - básníků, spisovatelů, malířů, sochařů i hudebních skladatelů.

Jejich umělecká díla přetrvávají staletí a rozmnožují půvaby tohoto krásného města, ležícího na březích nejčeštější řeky Vltavy. A vznikají stále nová a nová, aby zachytila její osudy pro syny a dcery našeho národa, dosud nenarozené.Jedním z těch, kdo oslavil minulost Prahy, je spisovatel Adolf Wenig.

Po léta sbíral pověsti a zkazky, zaznamenávající významné i drobné příhody ze staré Prahy, jež se někdy víží k historické události, jindy vytryskly z fantazie lidu. Tyto pověsti roztřídil do šesti oddílů podle jejich dějiště, nejstarších pražských čtvrtí. A tak čtenář, veden jeho slovem, prochází celou historickou Prahou. Na Starém městě prodlí na památném Staroměstském náměstí, které bylo svědkem tolika dějů tragických i slavných, určujících často osudy našeho národa na celá staletí.

I starobylé kostely, paláce a měšťanské domy, ba i Karlův most - všechny tyto stavby jsou opředeny zkazkami vážnými i rozmarnými. Na Novém Městě se pověsti točí kolem památného emauzského kláštěra, těkající po rázovitém Podskalí, kde sama romantická příroda podporovala lidovou básnivost. Kouzelným zákoutím Malé Strany, jejím stavbám církevním i světským se dodnes obdivuje každý rodilý Pražan i náhodný návštěvník a tuší v jejich stínu záchvěvy podivuhodných zvěstí. Hrdě se vypíná nad městem Pražský hrad, sídlo českých králů, s nádherným Chrámem svatého Víta- má bohatou tisíciletou historii, kolem níž se rojí tajemná varování, přísliby a věštby.

Středověké židovské ghetto na Josefově, toto město ve městěm, uzavřené v sobě a žijící vlastním, neznámým životem, s nesmírnou bídou jedněch a pohádkovým bohatstvím druhých, lákalo právě svou tajemností a dávalo vznik nesčetným pověstem o zázračných rabínech, o golemovi, o pokladech. A jak by si lid nebájil o Vyšehradě, jehož počátek spadá do pohanského dávnověku, do doby legendárních knížat, doby pramáti Přemyslovců a zakladatelky Prahy, věštím duchem nadané kněžny Libuše. Vyšehradem vrcholí Wenigovy Staré pověsti pražské, jejichž sběru věnoval podstatnou část svého života a do jejichž zpracování vložil tolik lásky, talentu a píle.

Jeho kniha provází již několik generací, a vychází-li dnes znovu, je to jen svědectvím toho, že dosud promlouvá k mladým čtenářům, dychtivým hlouběji znát vše, co se pojí k dějinám naší země, k dějinám jejího staroslavného hlavního města.Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "Staré pověsti pražské":


motersdemallorca.com

©2013-2015 | DMCA | Contact us