J Zyki S Owia Skie: J Zyki Po Udniowos Owia Skie, J Zyki Wschodnios Owia Skie, J Zyki Zachodnios Owia Skie, J Zyk Polski, J Zyk Pras Owia Ski, Czechizm, J Zyk Serbsko-Chorwacki, J Zyk Bu Garski, J Zyk Macedo Ski Rod O. Wikipedia

ISBN: 9781232646679

Published: September 13th 2013

Paperback

52 pages


Description

J Zyki S Owia Skie: J Zyki Po Udniowos Owia Skie, J Zyki Wschodnios Owia Skie, J Zyki Zachodnios Owia Skie, J Zyk Polski, J Zyk Pras Owia Ski, Czechizm, J Zyk Serbsko-Chorwacki, J Zyk Bu Garski, J Zyk Macedo Ski  by  Rod O. Wikipedia

J Zyki S Owia Skie: J Zyki Po Udniowos Owia Skie, J Zyki Wschodnios Owia Skie, J Zyki Zachodnios Owia Skie, J Zyk Polski, J Zyk Pras Owia Ski, Czechizm, J Zyk Serbsko-Chorwacki, J Zyk Bu Garski, J Zyk Macedo Ski by Rod O. Wikipedia
September 13th 2013 | Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, audiobook, mp3, RTF | 52 pages | ISBN: 9781232646679 | 10.60 Mb

rod o: Wikipedia. Strony: 51. Rozdzia y: J zyki po udniowos owia skie, J zyki wschodnios owia skie, J zyki zachodnios owia skie, J zyk polski, J zyk pras owia ski, Czechizm, J zyk serbsko-chorwacki, J zyk bu garski, J zyk macedo ski, J zyki u yckie,Morerod o: Wikipedia. Strony: 51. Rozdzia y: J zyki po udniowos owia skie, J zyki wschodnios owia skie, J zyki zachodnios owia skie, J zyk polski, J zyk pras owia ski, Czechizm, J zyk serbsko-chorwacki, J zyk bu garski, J zyk macedo ski, J zyki u yckie, J zyk s owe ski, J zyk po abski, J zyk staro-cerkiewno-s owia ski, J zyk kaszubski, J zyk ruski, J zyk serbski, Slovianski, J zyk cerkiewnos owia ski, J zyk chorwacki, Dialekt slepia ski, Grupa pomorska j zykow lechickich, Gwary podlaskie, J zyk dolno u ycki, J zyk rusi ski, J zyki po nocnos owia skie, J zyk czarnogorski, J zyk gorno u ycki, J zyk bo niacki, Sorabizm, Dialekt prekmurski, Przeg os lechicki, J zyk knaan, J zyki lechickie, Slawizm, Gwary zachodniopomorskie, J zyk burgenlandzko-chorwacki, Ponaschemu, Jer, Rusycyzm, J zyk wschodnio u ycki, J zyk s owianoserbski, J zyk zachodniopoleski, S owe ska Akademia Nauki i Sztuki, J zyk staroruski, Grupa wschodnia j zykow po udniowos owia skich, J zyk moliza sko-chorwacki, Grupa zachodnia j zykow po udniowos owia skich, Polaszenie, Pomeranizm, J zyki czesko-s owackie, Instytut J zyka Rosyjskiego, Rutenizm.

Fragment: J zyk kaszubski, dialekt kaszubski (nazwy w asne: kaszebsczi jazek, kaszebsko mowa, pomorsczi jazek, kaszebsko-s owi sko mowa) - mowa zachodnios owia ska o spornym statusie - w zale no ci od przyj tych kryteriow uznawana za odr bny j zyk lub dialekt j zyka polskiego. Cz sto przyjmowane jest stanowisko po rednie, unika si okre lania jej jako j zyk lub dialekt albo okre la si j jako etnolekt.

Z prawnego punktu widzenia kaszubszczyzna jest w Polsce j zykiem regionalnym. Kaszubskim pos uguje si w Polsce na co dzie ponad 50 tys. Kaszubow. Jest jedyn pozosta o ci s owia skich dialektow pomorskich. Nale y do grupy j zykow lechickich, w jej centralnej odmianie, bliski standardowemu j zykowi polskiemu, z...Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "J Zyki S Owia Skie: J Zyki Po Udniowos Owia Skie, J Zyki Wschodnios Owia Skie, J Zyki Zachodnios Owia Skie, J Zyk Polski, J Zyk Pras Owia Ski, Czechizm, J Zyk Serbsko-Chorwacki, J Zyk Bu Garski, J Zyk Macedo Ski":


motersdemallorca.com

©2013-2015 | DMCA | Contact us